تصاویر: عید مذهبی بودائیان
در این گزارش تصاویری از مراسم عید بودائیان در کشور تایلند را می بینید.

قشم فور یو