تصاویر: مات
فوتبال هیچ فرقی بین انسان ها نمیگذارد , نه رنگ پوست می‌شناسد و نه نژاد , نه کوچک می‌شناسد و نه بزرگ , نه مرد و نه زن و … هر که را بخواهد مات و مبهوت خود میکند و افراد را مانند سحر شدگان دقایقی در خود محو میکند. این تصاویر از تماشاگران فوتبالی که جام جهانی را در تلویزیون های شهری قطر تماشا میکردند تهیه شده است.

قشم فور یو