تصاویر: مانور طرح اضطراری در فرودگاه مشهد
مانور طرح اضطراری فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی‌نژاد مشهد، یکشنبه ۱۴ اسفند ماه برگزار شد.

قشم فور یو