تصاویر: مسابقات دو و میدانی کارگران کشور در اهواز
مسابقات دو و میدانی کارگران کشور در هر دو بخش آقایان و بانوان از ۱۱ تا ۱۳ آبان ماه در مجموعه ورزشی تختی اهواز برگزار شد. در این دوره حدود ۶۰ ورزشکار خانم و ۱۰۰ ورزشکار آقا از سراسر کشور باهم به رقابت پرداختند.

قشم فور یو