تصاویر: مسابقات قهرمانی کشور اسلالوم بانوان و پاراکامو مردان
مسابقات قهرمانی کشور اسلالوم بانوان و پاراکامو قایقرانی مردان، دوشنبه ۲۱ آذر در دریاچه ورزشگاه آزادی برگزار شد.

قشم فور یو