تصاویر: مهمان آسمان شهر
آسمان شهر قزوین با غروب خورشید و شروع فصل سرما مهمان لشکری از کلاغ‌هاست که برای در امان ماندن از سرما به شهر پناه می‌آورند.

قشم فور یو