تصاویر: هشدار نارنجی برای هوای تهران
سازمان هواشناسی کشور با صدور هشدار نارنجی‌رنگ نسبت به تداوم پایداری هوا، افزایش غلظت آلاینده ها و کاهش کیفیت هوا از شنبه تا سه‌شنبه صبح (۱۹ تا ۲۲ آذرماه) در تهران و کرج هشدار داد. براثر این مخاطرات افزایش غلظت آلاینده‌ها، کاهش کیفیت وضع هوا در حد ناسالم برای تمام گروه‌ها وجود دارد.

قشم فور یو