تصاویر: وضعیت بحرانی هوا در اردبیل
اردبیلی‌ها از ابتدای صبح امروز ۱۵ اسفند شاهد بارش شدید گرد وغبار بودند تاجایی که معابر و ساختمان‌های شهر به چشم دیده نمی‌شود تا جایی که حتی گرد وغبار به داخل منازل نیز رسوخ کرده است.

قشم فور یو