تصاویر: پاییزِ «خراسان شمالی»
مهنان، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان بجنورد در استان خراسان شمالی است که این روزها به واسطه پاییز، زیبایی دوچندانی به خود گرفته است.

قشم فور یو