تصاویر: پنجشنبه‌های بازار قلعه محمود
تنفسی مصنوعی برای حیات قدیمی‌ترین بازار کرمان، بازار قلعه محمود یکی از بازار‌های سر پوشیده‌ی کرمان است که قدمت آن به قرن هشتم دوره قاجار باز می‌گردد که به عنوان قدیمی‌ترین بازار کرمان شهرت دارد و دارای حمام، آب انبار، تکیه و مسجد است، پس از کم توجهی مسئولان و وجود موانع بر سر راه احیای بازار حالا شهرداری کرمان با همت مردم رونق این بازار قدیمی را زنده نگه داشته اند.

قشم فور یو