تصاویر: کارخانه پنبه پاک کنی در گلستان
فصل کار کارخانه‌های پنبه پاک کنی از ۱۵ شهریور تا ۱۵ آذر ماه به مدت سه ماه است .در مقطعی پنبه ارزش افزوده داشته و محور توسعه بوده است اما حال از آن دوران اوج بسیار دور هستیم.دولت باید مشوق‌های بیشتر و اثرگذارتری برای پنبه کاران در نظر بگیرد زیرا کشت پنبه به معنای رونق تولید و اشتغال در بخش کشاورزی و صنعتی، بهبود وضعیت اقتصادی و درآمدی، خودکفایی کشور از واردات الیاف پنبه و غیره است.

قشم فور یو