تصاویر: کاشت سه اصله نهال میوه توسط مقام معظم رهبری
مقام معظم رهبری صبح دوشنبه ۱۵ اسفند همزمان با روز درختکاری سه اصله نهال میوه کاشتند.

قشم فور یو