تصاویر: کاکایی های بوشهر
هر ساله از پاییز تا اوایل بهار تعداد زیادی از پرندگان آبزی و کنارآبزی مهاجرت خود را ازعرض های شمالی تر به مناطق جنوبی و غرب آسیا و از جمله استان بوشهر آغاز می کنند. تنوع گیاهی از جمله جنگل های مانگرو (حراء) و سواحل صخره ای و شنی، جزایر بکر و.. در بوشهر عامل مناسبی برای مهاجرت کاکایی ها به سواحل این استان است.

قشم فور یو