تلسکوپی که می‌تواند از جیمز وب جلو بزند
یک تلسکوپ که اکنون در مرحله تعمیرات اساسی توسط ناسا به سر می‌برد، قرار است به جستجوی سیارات فراتر از منظومه شمسی بپردازد. ناسا قصد دارد پس از عملیاتی شدن این تلسکوپ، آن را ظرف پنج سال آینده به فضا پرتاب کند تا به بررسی منشأ حیات در سیاراتی بپردازد که در منظومه‌های دوردست قرار دارند. اکنون که «تلسکوپ فضایی جیمز وب» (JWST) بالاخره پرتاب شده است و در حالت عملیات علمی کامل قرار دارد، جامعه نجومی مشتاقانه به پرتاب بزرگ بعدی چشم دوخته که پرتاب «تلسکوپ فضایی نانسی گریس روم» (Roman Space Telescope) است.

قشم فور یو