جیمز وب نظریه تشکیل کهکشان‌ها را به چالش کشید
دانشمندان با بررسی داده‌های تلسکوپ فضایی جیمز وب دریافته‌اند که کهکشان‌های مشابه کهکشان راه شیری ما زودتر از آنچه دانشمندان انتظار داشتند شکل‌گیری خود را آغاز کرده‌اند.مزیت مهم تلسکوپ فضایی جیمز وب که هنوز هم ما را با داده‌های خود غافلگیر می‌کند، توانایی آن در رصد عمیق گذشته است. این تلسکوپ با رصد بخش فروسرخ طیف الکترومغناطیسی، می‌تواند نوری را مشاهده کند که میلیاردها سال طول کشیده تا به ما برسد و توسط جهان در حال انبساط منتشر شده است.

قشم فور یو