حقایقی از زندگی ستارگان جام جهانی که کودکی سختی داشتند
شاید بسیاری از بینندگان از این موضوع غافل هستند که ستارگانی که در جام جهانی قطر درخشیدند، و ممکن است لقب آقای گل رقابت‌ها را بگیرند، خودشان هرگز تصور نمی‌کردند که به اینجا برسند و وقتی زندگی آنها را بررسی کنیم، متوجه می‌شویم که در گذشته در فقر طاقت فرسا به سر می‌بردند. اما در حال حاضر به لطف تلاش و پشتکار مداوم برای رسیدن به موفقیت، از وضعیت خود لذت می‌برند.

قشم فور یو