دانشمندان با استفاده از قارچ، «کامپیوتر زنده» ساختند
برای چندین دهه، دانشمندان ایده پیوند سخت‌افزار و نرم‌افزار با بافت‌های زنده را دنبال کرده‌اند. اکنون محققان «دانشگاه غرب انگلستان» موفق شده‌اند تا با استفاده از نوعی قارچ، یک کامپیوتر زنده تولید کنند. پروفسور «اندرو آداماتزک»، محقق اصلی این پژوهش توضیح می‌دهد که قارچ‌ها ایده‌آل‌ترین موجودات زنده برای انجام چنین آزمایش‌هایی هستند، زیرا میسیلیوم آن‌ها مانند مغز انسان‌ها عمل می‌کند. میسیلیوم قسمت‌های نازک شبیه به مو ریشه قارچ‌ها هستند که برخلاف سیناپس نمی‌توانند تکانه‌های الکتریکی را منتقل کنند. درواقع، قارچ‌هایی که به شبکه مشابهی از میسیلیوم‌های زیرزمینی متصل هستند، گاهی اوقات می‌توانند در فواصل زمانی قابل‌توجهی با سیگنال‌های الکتریکی ارتباط برقرار کنند.

قشم فور یو