دانشمندان با سامانه لیزری موفق به منحرف کردن مسیر آذرخش شدند
دانشمندان برای اولین بار به کمک پرتاب سریع لیزر موفق به کنترل مسیر آذرخش در آسمان شدند. آزمایش کنترل مسیر آذرخش که اولین آزمایش از این نوع در جهان محسوب می‌شود به سال ۲۰۲۱ بر می‌گردد. گروهی حدودا ۲۵ نفره از دانشمندان در این طرح اروپایی که هدف از آن ایجاد سامانه‌ای لیزری برای کنترل مسیر آذرخش است مشارکت داشتند. پرتاب سریع لیزر می‌تواند به انسان در جلوگیری از آسیب دیدن زیرساخت‌ها در جریان طوفان‌های همراه با رعد و برق کمک کند.

قشم فور یو