دانشمندان: دلفین‌ها به دلیل آلودگی صوتی در دریاها مجبور به فریاد زدن می‌شوند
نتیجه یک پژوهش جدید نشان می‌دهد که دلفین‌ها به دلیل آلودگی صوتی در اقیانوس‌ها مجبور به «فریاد زدن» می‌شوند. به گفته دانشمندان بریتانیایی دلفین‌ها در محیط پر سر و صدا برای ارتباط گیری و هماهنگی با یکدیگر با مشکل روبرو هستند. این امر تبعات گسترده‌ای برای زندگی در اقیانوس‌ها و دریا‌ها در پی دارد. صدا‌ها بر زندگی پستانداران دریایی از جمله دلفین‌ها تاثیر زیادی می‌گذارد، زیرا بیشتر از نور به زیر آب نفوذ می‌کند و سرعت انتقال آن در آب سه برابر سرعتش در هوا است. به گفته دانشمندان در دانشگاه بریستول دلفین‌ها از صدا برای دریاگردی و همکاری با یکدیگر استفاده می‌کنند.

قشم فور یو