دانشمندان «ویروس‌های زامبی» باستانی منجمدشده در سیبری را احیا کردند
با گرم‌شدن جهان، بخش‌های وسیعی از خاک منجمد (زمین دائم یخ‌بسته) در حال ذوب‌شدن است و این امر موادی را آزاد می‌کند که سال‌ها در چنگال یخ به دام افتاده‌اند. حالا گفته می‌شود هفت نوع ویروس که هزاران سال است در یخبندان سیبری یخ زده بودند، احیا شده‌اند. جوان‌ترین آن‌ها به مدت ۲۷ هزار سال یخ زده بوده و قدمت قدیمی‌ترین آن‌ها به ۴۸,۵۰۰ سال قبل برمی‌گردد که آن را به باستانی‌ترین ویروس احیا‌شده جهان تبدیل می‌کند. برای مطالعه این میکروب‌های در حال پدیدار‌شدن، اکنون دانشمندان تعدادی از این ویروس‌های زامبی را از یخ‌های دائمی سیبری احیا کرده‌اند؛ از جمله یکی از آنها که تقریباً 50 هزار سال قدمت دارد

قشم فور یو