رصد ۲ سیاره مشابه زمین که شاید قابل سکونت باشند
ستاره‌شناسان دو جهان بالقوه قابل سکونت را کشف کرده‌اند که به دور یک ستاره کوتوله قرمز می‌چرخند. این سیارات فراخورشیدی فقط در فاصله ۱۶ سال نوری از ما قرار دارند و جرم آن‌ها مشابه جرم سیاره ما است. این سیارات در منطقه قابل سکونت ستاره خود موسوم به «GJ ۱۰۰۲» قرار دارند. منطقه قابل سکونت به عنوان منطقه‌ای در اطراف یک ستاره تعریف می‌شود که نه خیلی گرم و نه خیلی سرد است تا بتواند آب مایع را که یک عنصر حیاتی برای زندگی به شمار می‌رود، پشتیبانی کند.

قشم فور یو