سال ۲۰۲۳ چشم‌انتظار کدام اخبار باستان‌شناسی باشیم؟
پیش‌بینی آینده دشوار است، اما «لایوساینس» چند حدس و گمان درباره اکتشافات و داستان‌های باستان‌شناسی که ممکن است در سال ۲۰۲۳ شاهد باشیم، مطرح کرده است. در سال ۲۰۲۳ این احتمال وجود دارد که مومیایی ملکه «نفرتیتی» کشف شود؛ زیرا باستان‌شناسان آزمایش‌های DNA مومیایی‌های یک مقبره باستانی مصری را به امید کشف مومیایی این ملکه مصر باستان آغاز کرده‌اند. همچنین ممکن است درباره شهری زیرزمینی که حدود ۲۰۰۰ سال پیش در ترکیه رونق گرفته بود، اطلاعات بیشتری منتشر شود.

قشم فور یو