عجیب‌ترین ایده مفهومی برای سکونت در فضا؛ شاید انسان‌ها روزی درون سیارک‌های توخالی زندگی کنند
دانشمندان ایده‌ای را پیشنهاد کرده‌اند که شاید عجیب‌ترین مفهومی باشد که تاکنون برای سکونت در فضا ارائه شده است. این ایده، زندگی کردن در سیارک‌ها است. دانشمندان «دانشگاه راچستر» (U of R) در مقاله‌ای جدید پیشنهاد کرده‌اند که یک سیارک را به صورت توخالی درآوریم، چرخش آن را برای ایجاد جاذبه مصنوعی افزایش دهیم و آن را با ساختمان‌ها پر کنیم. آن‌ها می‌گویند که پوشاندن سیارک انتخابی در یک کیسه مشبک و انعطاف‌پذیر ساخته‌شده از نانوالیاف کربن، مانع شکستن آن در حین چرخش خواهد شد.

قشم فور یو