فرکانس 963 هرتز چیست؟ خرافات یا واقعیت + نتایجاگر میخواهید که راحت تر باور سازی انجام بدید و تصاویر ذهنی خواسته های خودتون رو در ناخودآگاه خودتون ثبت کنید میتونید از این فرکانس استفاده کنید.

قشم فور یو