ماجراهای شگفت‌انگیز طوفان‌های خورشیدی و انرژی‌هایی که به ما رسیدند
«طوفان خورشیدی» اصطلاحی است که برای تأثیرات جوی روی زمین استفاده می‌شود که از رویدادهای خاص رخ‌داده در خورشید سرچشمه می‌گیرند. مردم معمولا خورشید را به عنوان یک نور درخشان در نظر می‌گیرند که هرگز تغییر نمی‌کند اما در حقیقت، خورشید یک گوی بزرگ از گازهای مذاب است که دائما در جریان هستند. با نزدیک شدن خورشید به اوج چرخه فعالیت خود، طوفان‌های خورشیدی پرتکرار و قوی‌تر می‌شوند.

قشم فور یو