محققان: بزرگ‌ترین دایناسور تی‌رکس احتمالاً اندازه‌ای دو‌برابر یافته‌های قبلی داشته است
قابل انکار نیست که تیرانوسوروس رکس یا به‌اختصار تی‌رکس یکی از بزرگ‌ترین و وحشی‌ترین موجوداتی بوده که روی سیاره زمین قدم زده است. ولی محققان در مطالعه‌ای تازه به این نتیجه رسیده‌اند که اندازه این دایناسور در بزرگ‌ترین حالت، ممکن است به دو‌برابر پیش‌بینی‌های قبلی ما برسد. تا پیش از این، بزرگ‌ترین نمونه از یک دایناسور تی‌رکس «اسکاتی» نام داشت و وزن آن در حدود ۸۸۷۰ کیلوگرم محاسبه شده بود. اما تحقیقات جدید نشان می‌دهد که بزرگ‌ترین تی‌رکس شناخته‌شده احتمالاً ۷۰ درصد سنگین‌تر از اسکاتی و اندازه آن تقریباً دو برابر بوده است.

قشم فور یو