نقاشی ون‌گوگ سرقتی از آب درآمد
بر اساس شکایت اخیر مطرح‌شده در دادگاه فدرال، تابلونقاشی ون‌گوگ که در موسسه هنر دیترویت به نمایش گذاشته شده، سرقتی است. شکایت در ارتباط با اعلام سرقت تابلوی ون‌گوگ، روز سه‌شنبه توسط Brokerarte» Capital Partners» و مالک انحصاری آن با نام گوستاو سوتر که یک مجموعه‌دار هنری برزیلی است، مطرح شد. این ادعا حاکی از آن است که موسسه هنر دیترویت (DIA) این نقاشی را از فردی ناشناس که مالک قانونی آن نیست، برای نمایش قرض گرفته است. سوتر ارزش تابلوی ون‌گوگ را حداقل پنج میلیون دلار تخمین زده است.

قشم فور یو