هدایت صندلی چرخ‌دار با نیروی ذهن ممکن شد
دانشمندان دست به ساخت صندلی چرخ‌داری زده‌اند که می‌توان آن را بوسیله ذهن کنترل کرد. این صندلی چرخ‌دار جدید ممکن است زندگی افراد دارای معلولیت شدید را متحول کند. در آزمایش‌ها، افرادی که از گردن به پایین فلج شده بودند، توانستند تنها با استفاده از نیروی مغز در فضا‌های به هم ریخته حرکت کنند. داوطلبان جهت‌ها را با فکر کردن به حرکت بخش‌های خاصی از بدن، مانند چرخش دست‌ها به چپ و پا‌ها به راست، کنترل کردند. یک رایانه سیگنال‌های عصبی را به دستورات حرکتی دیجیتال تبدیل کرد. سه مردی که در این آزمایش شرکت کردند، کلاه‌های دارای الکترود بر سر گذاشتند که ارتباطات را از طریق فرستنده تشخیص می‌داد.

قشم فور یو