ویدیویی از آتش زدن حوزه علمیه ایذه
امروز ۲۵ آبان ماه همزمان با حمله به بازار مرکزی ایذه، حوزه علمیه این شهر نیز به آتش کشیده شد.

قشم فور یو