ویدیو / ادای احترام مردم استانبول به کشته شده‌های حادثه تروریستی
شهروندان داغدار ترکیه پس از حادثه تروریستی به کشته شده های این حادثه تلخ ادای احترام کردند.

قشم فور یو