ویدیو / بهشتی پور، تحلیل‌گر سیاست خارجی: چه اتفاقی در کشور باید رخ دهد که بفهمید رویکرد تقابلی جواب نمی‌دهد؟ / بدون مذاکره با آمریکا نمی‌توانید مشکلات را حل کنید
بهشتی پور تحلیل‌گر سیاست خارجی در صدا و سیما گفت: به چه زبانی باید گفت و چه اتفاقی در کشور باید رخ دهد که بفهمید رویکرد تقابلی جواب نمی‌دهد؟ بدون مذاکره با آمریکا نمی‌توانید مشکلات را حل کنید.

قشم فور یو