ویدیو / تاکتیک جالب اروپایی‌ها در برف‌روبی خیابان‌ها
کمتر رویداد آب و هوایی است که مانند برف این چنین فریبنده باشد چراکه پشت فضای زیبای منظره ای پوشیده از برف، مانع بزرگی برای ارتباطات پنهان است. بارش سنگین برف، ارتباط زمینی را مستقیما تحت تأثیر قرار می‌دهد. به همین دلیل است که مناطق برفگیر، از جمله نزدیک‌ترین مناطق به قطب‌های زمین، مجهز به تکنیک‌هایی برای باز نگه داشتن جاده‌ها هستند.

قشم فور یو