ویدیو / ترک کردن ناگهانی نشست آب و هوایی توسط نخست وزیر انگلیس
ریشی سوناک در نشست آب و هوایی در مصر هنگامی که یکی از دستیارانش در گوش او چیزی می‌گوید با سرعت سالن را ترک می‌کند. برخی از رسانه‌های محلی گزارش دادند که ریشی سوناک احتمالا برای آماده کردن سخنرانی خودش در عصر همان روز از آنجا بیرون رفت

قشم فور یو