ویدیو / تشویق «مهدی طارمی» توسط طرفداران ولز در مسیر استادیوم محل برگزاری دیدار ایران و ولز
تصاویری از تشویق «مهدی طارمی» توسط طرفداران ولز در مسیر استادیوم محل برگزاری دیدار ایران و ولز را ببینید.

قشم فور یو