ویدیو / تصاویری از «کیان پیرفلک» در حال ساخت ربات
تصاویری از کیان پیرفلک در حال ساخت ربات که در حادثه چهارشنبه شب ایذه به شهادت رسید.

قشم فور یو