ویدیو / تصاویر دیدنی از بازی و غذا خوردن «آذر» و توران، دو توله‌یوز ماده
توران و آذر دو یوزپلنگ تازه متولد شده هستند که چندی پیش توسط یک چوپان شناسایی و تحویل محیط بانی منطقه توران در سمنان شدند.

قشم فور یو