ویدیو / درخواست اصغری کارشناس هواشناسی از مردم: در مصرف آب صرفه‌جویی کنید؛ شرایط آب به شدت بحرانی است
اصغری کارشناس هواشناسی از مردم دخواست کرد: شما را به خدا مسئله آب را سیاسی نکنید. خواهش می‌کنم کاری به مسئولین نداشته باشید و در مصرف آب صرفه‌جویی کنید، چون شرایط آب به شدت بحرانی است!

قشم فور یو