ویدیو / درخواست جالب مارادونا از پله در یک برنامه تلویزیونی
لحظات جالب از حضور پله و مارادونا در یک برنامه تلویزیونی در این ویدیو مشاهده کنید.

قشم فور یو