ویدیو / دقت تک‌تیرانداز اوکراینی در هدف قرار دادن آینه سرباز روسی
ویدیویی دیدنی از دقت تک تیرانداز اوکراینی در هدف قرار دادن آینه سرباز روسی را ببینید.

قشم فور یو