ویدیو / زد و خورد در لیگ دسته اول کشور
بین بازیکنان و کادرفنی در لیگ دسته اول کشور درگیری به وجود آمد.حواشی پایان دیدار خوشه طلایی و مس شهر بابک در لیگ آزادگان را ببینید.

قشم فور یو