ویدیو / ضرب‌المثلی فارسی که اردوغان آن را بیان کرد
از اردوغان پرسیدند که نظر شمادر‌‌مورد ائتلاف مخالفانت چیست؟ در پاسخ ضرب المثلی به زبان فارسی گفت: نشستند و گفتند و برخاستند. بیت کاملی که اردوغان گفت، این است: پی مصلحت مجلس آراستند / نشستندوگفتن و برخاستند

قشم فور یو