ویدیو / مشاهده پلنگ ایرانی در منطقه کلاته خور و بیابانک
منطقه شکار ممنوع کلاته با ارزش‌ترین زیستگاه دست نخورده‌ای در قلب کویر یکی از نادرترین گونه های خود یعنی پلنگ ایرانی را در خود جای داده است.

قشم فور یو