ویدیو / وزیر بهداشت: عوارض سویه جدید کرونا به شدت موارد قبلی نیست
بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت گفت: عوارض سویه جدید کرونا به شدت موارد قبلی نیست‌.

قشم فور یو