ویدیو / چرت زدن پادشاه بحرین هم‌زمان با سخنرانی پاپ
تصاویری از حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه ۷۲ ساله کشور بحرین منتشر شده است که در هنگام سخنرانی پاپ فرانسیس در منامه مشغول چرت زدن بوده است.

قشم فور یو