پنتاگون: تاکنون ۵۱۰ گزارش‌ درباره مشاهده اشیاء پرنده ناشناس جمع‌آوری شده است
ایالات متحده تا کنون ۵۱۰ گزارش دربارۀ مشاهده اشیاء پرنده ناشناس جمع‌آوری کرده که عمدتا نیز در حریم‌های هوایی حساس نظامی دیده شده‌اند. این خبری بود که دولت این کشور در روز پنج‌شنبه منتشر کرد و در ادامه افزود که اگرچه هنوز هیچ مدرکی مبنی بر وجود موجودات فرازمینی به دست نیامده، اما پرواز این اشیاء همچنان یک تهدید محسوب می‌شود. جمع آوری این گزارش‌ها پس از آن ممکن شد که سال گذشته، پنتاگون دفتری برای مطالعه «همه پدیده‌های ناشناس» باز کرد که بطور ویژه روی دریافت چنین گزارش‌هایی و تجزیه و تحلیل آن‌ها متمرکز است.

قشم فور یو