چرا کاسیوس کلی نام خود را به محمد علی تغییر داد؟
در چنین روزی در ۵۸ سال پیش کاسیوس کلی، بوکسور محبوب آمریکایی، نام خود را به محمد علی تغییر داد. «کاسیوس کلی» در آن زمان مشهورترین بوکسور تاریخ به شمار می‌رفت. این ورزشکار زمانی که تنها ۱۸ سال داشت در مسابقات المپیک تابستانی ۱۹۶۰ به مدال طلا دست یافت. در آن مقطع فعالیت‌های جنبش حقوق مدنی سیاهان در ایالات متحده در حال افزایش بود و سازمان سیاسی و مذهبی «جنبش امت اسلام» و مالکوم ایکس در حال تبدیل شدن به نماد مبارزه برای پایان دادن به تبعیض نژادی بودند.

قشم فور یو