کریسمس و زمستان در ۱۵ تابلوی نقاشی
اکنون به آغاز سال نوی میلادی رسیده ایم؛ «کریسمس» همواره طی دوران مختلف مورد توجه هنرمندان واقع شده است، از هنرمندان موسیقی گرفته تا نقاشان و فیلم‌سازان. از طرفی به دلیل اینکه آغاز سال نوی میلادی با تولد حضرت مسیح و همچنین شروع فصل زمستان گره خورده است، نقاشان زیادی در تاریخ به خصوص آن‌ها که بیشتر مذهبی بودند، به خلق لحظه تولد مسیح از نگاه خود پرداخته‌اند.  دهقانانی که با خستگی در میان برف قدم می‌زنند، اسکیت بازان در خیابان، مسیح در کودکی در حالی که هاله‌ای از نور احاطه اش کرده است و … همگی توسط نقاشان بزرگی در قالب شاهکار‌های هنری، شکوه و عظمت مناسبتی مذهبی در فصل زمستان را به تصویر کشیده‌اند.

قشم فور یو