کشف شگفت‌انگیز اولین نوشته‌ها روی دیوار غارهای باستانی / تقویم زاد و ولد ماموت‌ها و اسب‌های وحشی در عصر یخبندان
محققان می‌گویند در نقاشی‌های غار ۲۰ هزار ساله، نشانه‌هایی از چیزی پیدا کرده‌اند که نامش را پیشانوشتار یا نیانوشتار (proto-writing) گذاشته‌اند. چیزی که به عنوان نخستین انواع نوشتن تعبیر می‌شود. شکارچیان دوره پارینه سنگی زبرین از نماد‌هایی که روی دیوار‌ها نقش بسته بودند برای انتقال اطلاعات ضروری برای بقا استفاده می‌کردند. محققان پیشنهاد حدس می‌زنند که آن‌ها اطلاعاتی از فصل‌های جفت‌گیری حیوانات را نشان می‌دهند که بر اساس ماه‌های قمری سازماندهی شده است.

قشم فور یو