کشف محققان درباره غذای مورد علاقه دایناسورها
محققان دانشگاه «بریستول» انگلیس در مطالعه اخیرشان کشف کردند که اولین دایناسور‌ها تمایل داشتند چه چیز‌هایی بخورند. دایناسور‌ها در سراسر دوران میانه‌زیستی یا مزوزوئیک تنوع قابل توجهی از سازگاری‌های غذایی را شاهد بودند، اما منشا حالت‌های مختلف تغذیه به ویژه منشا چندگانه گیاه خواری در آن‌ها نامشخص بوده است. میانه‌زیستی یا مزوزوئیک یکی از سه دوران در ابردوران پیدازیستی است که مابین دوران‌های دیرینه‌زیستی و نوزیستی قرار دارد و از حدود ۲۴۵ تا ۶۵ میلیون سال پیش را شامل می‌شود که دربردارنده سه دوره تریاس، ژوراسیک و کرتاسه است. به تازگی محققان عادات تغذیه دایناسور‌های اولیه را عمدتا از مقایسه کیفی مورفولوژی دندان آن‌ها با آنالوگ‌های موجود شناسایی کرده‌اند.

قشم فور یو