کشف گور مشترک یک کودک با ۱۴۲ سگ توسط باستان شناسان
در حفاری‌های اخیر، محققان مصرشناسی آکادمی علوم روسیه به محل دفن یک کودک ۸ ساله راه پیدا کردند که روی بقایای ۱۴۲ سگ در همان قبر گذاشته شده بود. «گالینا بلووا» که یک جانورشناس است این سگ‌ها را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که همه آن‌ها در یک زمان مرده اند و هیچ مدرکی از خشونت در هنگام مرگ آن‌ها وجود ندارد. آثار خاک رس آبی، که در مصر باستان رایج بود بر روی بقایای سگ‌ها یافت شد که نشان می‌دهد آن‌ها در نزدیکی منبع آبی بوده‌اند که احتمالا باعث غرق شدن آن‌ها شده است.

قشم فور یو